עבודה מועדפת

מה נחשב לעבודה מועדפת? מי זכאי לקבל את המענק? ואיך עושים את זה? כל התשובות לכל השאלות במקום אחד.


מענק עבודה מועדפת - מה זה?


לפי חוק הביטוח הלאומי, חיילים משוחררים יקבלו 9,550 ש"ח (נכון לשנת 2014 ואילך), במידה ועבדו בעבודה מועדפת במשך 6 חודשים מלאים לפחות, בתחומים מסויימים.


חייל משוחרר שעבד בחקלאות 4 חודשים בלבד, יקבל מענק חלקי של 6,367 ש"ח. 

אילו תחומים מוכרים כעבודה מועדפת?


    * עבודה בתחנות דלק
    * תחום הבניין והשיפוצים
    * בתי מלון
    * אתרי גידול חקלאיים ובבתי אריזה
    * מפעלי תעשייה ובבתי מלאכה
    * טיפול באנשים בעלי מוגבלויות

אם אתם רוצים לרדת לפרטים יותר קטנים, ולדעת בדיוק מהם סוגי העבודה שאתם יכולים לעבוד בה כדי לקבל את המענק קראו את הפירוט לגבי כל תחום:


מה נחשב לעבודה מועדפת?במפעלי תעשייה ובתי מלאכה:

כל העבודות הבלתי מקצועיות במפעלי תעשייה ובתי מלאכה מזכות במענק, כגון עבודה בלתי מקצועית בתעשיות הבנייה, המזון והטקסטיל ובתעשיות אחרות, למעט עבודת פקידות.
עבודות מקצועיות במתכת המזכות במענק: מסגרות וריתוך, חרטות וכרסום, חשמלאות, מכונאות, מכשירנות, משחיזנות. עבודות מקצועיות בהלבשה המזכות במענק: חייטות ותפירה, גזרנות, תפירת עור.
דוגמאות:
מוסכי רכב, מחסנאי העובד במחסן בצמוד למוסך, בתי מלאכה לתיקון תקרים, ייצור רכיבי מחשב (אלקטרוניים) במפעלי הייטק המוכרים כמפעלי תעשייה, תהליך ייצור חבילות תוכנה על גבי מדיות מגנטיות, ייצור תפאורות ושלטים, עבודה בבתי דפוס, כריכיות, מאפיות, בתי זיקוק, בתי מלאכה, הנחת קווי מים ותשתית בחברת מקורות, עבודה במתקני חברת חשמל הקשורים לייצור החשמל ולהפצתו, בתי זיקוק,


בתחנות דלק:

כל עבודה בלתי מקצועית בתחנת דלק מזכה במענק למעט עבודת פקידות.
דוגמאות:
כל עבודה בתחנת דלק, לרבות שטיפת מכוניות, תיקון תקרים, סיכאים ונהגי מכליות דלק


באתרי בנייה:

כל עבודה באתר בנייה מזכה במענק, למעט עבודת פקידות.
דוגמאות:
עבודות במקצועות הבנייה באתר בנייה, גינון, חיבור בניינים חדשים לתשתיות, רשתות התקשורת והחשמל, עבודות עפר, סלילה וצביעת כבישים, הצבת עמודי תאורה, עבודות מדידה, בקרת איכות מטעם מכון התקנים, פוליש והדברה, שיפוץ בתים קיימים (כל עבודה הקשורה לשינוי במבנה המקורי).


בבתי מלון:

עבודה במלצרות, טבחות, חדרנות ועבודה בלתי מקצועית, לרבות שטיפת כלים ועבודת ניקיון, ולמעט עבודת פקידות.
דוגמאות:
מלצרות, חדרנות, טבחות, עבודות בלתי מקצועיות, כגון צוות בידור, בל בוי, עובד בבריכה, מאבטח.


באתרי גידול חקלאיים ובתי אריזה:

עבודה בלתי מקצועית באתרי גדול חקלאיים ובתי אריזה מזכה במענק, לרבות עבודות ניקיון ולמעט עבודת פקידות.
דוגמאות:
עבודה בלתי מקצועית בענפי החקלאות השונים, עבודה במשתלות העוסקות בגידול צמחים ולא במכירה בלבד, ביערות קרן קיימת, חממות, בתי אריזה, חווה לגידול בעלי חיים, עבודת הדברה, אבטחה ושמירה.


טיפול באנשים עם מוגבלויות:

עבודה במתן טיפול וסיוע אישי לאנשים עם מוגבלויות - הכוונה היא לסיוע בביצוע פעולות היום-יום, כגון לבישה, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה, ניידות עצמית בבית; או השגחה ופיקוח על המטופל למניעת נזק או סכנה לעצמו או לאחרים. עבודות במשק הבית של אדם עם מוגבלויות אינן נחשבות כעבודה מזכה.
שים לב! לא תוכר עבודה של "בן משפחה" בטיפול באנשים עם מוגבלויות (אח, אחות, בן, בת, נכד, נכדה, דוד, דודה ובני זוגם של כל אחד מאלה).

אפשרות למענק חלקי בעבודה באתרי גידול חקלאיים ובבתי אריזה:
על פי החוק, חיילים משוחררים שהחלו לעבוד בתחום החקלאות החל ב- 1 בדצמבר 2002 ואילך , יוכלו להיות זכאים למענק חלקי , אם יעבדו פחות מ-6 חדשים, ולכל הפחות 4 חדשים מלאים (100 ימי עבודה לפחות) . סכום המענק יחושב באופן יחסי למספר ימי העבודה. מי שעבד 4 חדשים מלאים, לדוגמא, יהיה זכאי למענק בגובה 6,007 ₪ (נכון לינואר 2011).תנאי הזכאות למענק


המענק ישולם לך רק אם אתה עונה על כל שלושת התנאים האלה:
       

תנאי ראשון: סוג העבודה

עבדת בעבודה שהוכרה כנדרשת לעניין תשלום המענק בהתאם לרשימה ולהתניות שפורטו לעיל.


תנאי שני: מינימום תקופת עבודה

עבדת לפחות שישה חודשים מלאים אך לא יותר מ - 12 חודשים , בהם השלמת 150 ימים , רצופים או לא רצופים, אצל מעסיק אחד או יותר,בעבודות שהוכרו כעבודה נדרשת, וזאת במהלך שנתיים (24 חודשים) מיום שהשתחררת משירות חובה (ובלבד שביום תחילת העבודה הנדרשת הראשונה היית זכאי לדמי אבטלה). העבודה צריכה להיות במשרה מלאה, על-פי הנהוג במקום העבודה.

הבהרה לנושא תקופת העבודה:
על מנת להיות זכאי למענק ניתן לעבוד לדוגמא במשך 10 חודשים, רצופים או לא רצופים על פני שנתיים מיום השחרור משירות חובה, לפחות 15 יום בכל חודש. לעומת זאת, אם תעבדו לדוגמא 10 ימים בחודש במשך 15 חודשים, לא תהיו זכאים למענק, מאחר ותקופת עבודתכם היתה גדולה יותר מ 12 חודשים.

לתשומת ליבך!
          - אם תעבוד 150 ימים בפחות משישה חודשים מלאים, לא תהיה זכאי למענק.
          - אם עברת משירות חובה לשירות בקבע - תוכל לצבור את 6 החודשים רק עד תום שנתיים (24 חודשים) מיום סיום שירותך בחובה.
       

תנאי שלישי: זכאות לדמי אבטלה

אם תתחיל לעבוד בעבודה הנדרשת הראשונה תקופה כלשהי, במהלך השנה הראשונה לשחרורך, אתה זכאי לדמי אבטלה, ולכן אתה עומד בתנאי זה.

זכאות לדמי אבטלה:

למרות הוראות החוק החדשות, לפיהן נדרשת תקופת עבודה של 6 חודשים מלאים לצורך זכאות לקבלת דמי אבטלה (בכפוף לחוק), מי שיתחיל לעבוד בעבודה מועדפת בכל שלב בשנה הראשונה לשחרור, יתקיים לגביו התנאי של " זכאי לדמי אבטלה" לצורך קבלת המענק.

לאחר שחלפה שנה:
אם תתחיל לעבוד בעבודה הנדרשת הראשונה לאחר שחלפה שנה מיום שחרורך, יהיה עליך להוכיח לביטוח הלאומי, כי צברת לפחות 12 חודשי עבודה מלאים, מתוך 18 החודשים האחרונים (שנה וחצי) שקדמו לתחילת עבודתך הנדרשת הראשונה, רצופים או לא רצופים, אצל מעסיק אחד או יותר, בכל עבודה שהיא. אם בתוך תקופת העבודה שתצבור נכללים ימי שירות סדיר (שירות חובה) או מילואים , הם יימנו כימי עבודה.

למשוחררים משירות קבע:
תקופת שירותך בקבע נמנית כתקופת עבודה קודמת לצורך צבירת מספר הימים הנדרש לעניין זכאותך לדמי אבטלה.


זכאותך למענק חלקי - עבודה מועדפת


מי שעבד בעבודה מועדפת פחות מ-6 חודשים, יוכל בתנאים מסוימים, להיות זכאי למענק חלקי. המענק יחושב באופן יחסי לפי מספר ימי העבודה בעבודה הנדרשת.

           איזה מקרים מזכים במענק חלקי:

מקצוע - אתה בעל מקצוע אזרחי מוכר ע"י משרד העבודה והרווחה כגון: מכונאי, חשמלאי, הנדסאי, טכנאי וכו', ועבדת בעבודה מועדפת שאינה במקצוע זה. דוגמה: אתה רשום בלשכת העבודה כמכונאי והסכמת לעבוד כמלצר בבית מלון.

מרחק - אתה עובד בעבודה מועדפת במרחק של לפחות 60 ק"מ ממקום מגוריך על פי הרשום בתעודת הזהות, ומעסיקך אינו מספק לך מקום לינה מטעמו ללא תשלום, ואינו דואג להסעה יומית מביתך אל מקום העבודה ובחזרה.

תקופת עבודה - כדי להיות זכאי למענק חלקי עליך לעבוד בעבודות המוכרות כעבודות מועדפות לפחות 25 ימי עבודה רצופים בתוך 21 החודשים הראשונים מיום שחרורך, או שלושה חודשים רצופים בין החודש ה-22 ל-24 מיום שחרורך משירות חובה.

בכל המקרים האלה, תהיה זכאי למענק חלקי בעד הימים שעבדת בעבודה מועדפת, כאמור, גם אם עבדת בעבודה זו פחות מ-6 חודשים, בתנאים שפורטו לעיל.

מענק מופחת למי שקיבל דמי אבטלה:
אם קיבלת דמי אבטלה ב-11 החודשים שקדמו לתחילת עבודתך הנדרשת הראשונה, ישולם לך מענק בשיעור מופחת. ימי האבטלה בעבורם קבלת תשלום יקוזזו מימי העבודה הנדרשת שצברת.
לדוגמא : אם צברת 150 ימי עבודה נדרשת וקבלת דמי אבטלה מרביים בעבור 70 ימים , תקבל מענק מופחת בעבור 80 ימי עבודה נדרשת.


אופן הגשת התביעה


את טופס התביעה למענק יש להגיש בסניף הביטוח הלאומי לאחר שישה חודשי עבודה, ולא יאוחר מ- 12 חודשים מיום סיום 6 חודשי העבודה.
לטופס התביעה יש לצרף צילום של תעודת השחרור משירות סדיר ולהקפיד שבגב הטופס יציין המעסיק, במקום המיועד לכך, את הפרטים האלה:

               1. סוג העבודה והתפקיד שבוצע
               2. מספר ימי העבודה בכל חודש

שים לב!
אם אתה מתלבט או עדיין לא בטוח אם העבודה שאתה רוצה לעבודה בה היא עבודה מועדפת או לא, אתה צריך לשאול אך ורק את המוסד לביטוח לאומי, משום שהוא הגוף היחיד המוסמך לקבוע את זכאותך למענק.


עדיין יש לך שאלות?


אין בעיה. המוסד לביטוח לאומי הפיק חוברת הסברה. בחוברת אתה יכול לקרוא ולמצוא מידע מקיף לגבי הזכאות למענק. חוברת הסברה: תנאי זכאות למענק עבודה מועדפת.כדאי לקרוא גם על הנושאים האלה:

איך מקבלים מענק עבודה מועדפת?
איך מגישים תביעה למענק עבודה מועדפת?
מה נחשב לעבודה מועדפת?